Utbildningar

Det krävs mer än empati för att förstå och i tid se när en medarbetare är på väg in i ”väggen”. Många ansvarskännande chefspersoner är medvetna om att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna hantera de här frågorna på ett bra sätt. Magasanik & Co. har skapat ett utbildningsprogram för chefer på olika nivåer, som vill jobba förebyggande i de här viktiga frågorna.

Utbildningen föregås av en grundläggande analys av företaget och dess personal. Vi tittar exempelvis på hur många som är sjukskrivna, hur ofta och framför allt varför. Vi lär företagets chefer att se, förstå och framför allt att vara lyhörda för hur personalen mår. Sjukskriven personal kan vara kostsam både tidsmässigt och rent ekonomisk. Genom att ge företagets chefer en gedigen utbildning på symptom, tecken, signaler och friskvård, kan vi förebygga så att ingen personal blir sjukskriven på grund av stress.

 

Uppföljning

Det är inte sällan som deltagare släpps lite ”vind för våg” när utbildningen är över och återvänder till vardagen undrande. En uppföljning är för dem flesta därför en väldigt viktig del av lärandet och utbildningen.

Med en seriös uppföljning betraktar våra kunder oss som en komplett partner och en pålitlig leverantör. Vi erbjuder kontinuerlig uppföljning uppdelad på till exempel tre olika tillfällen; efter en månad, efter sex månader och efter ett år.

 

utbildningar