Gemensamma spelreglerGemensamma spelregler

Gemensamma spelregler är ett dialogverktyg konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övertygande eller för djupgående. Kärnan i verktyget består av påståendekorten och syftar till att skapa diskussioner om önskade beteenden kopplat till sakområden såsom klarspråk, effektivisering, samarbete, syn på kunder med mera.

Genom Gemensamma spelregler kan ni i er verksamhet stärka värderingar och sammanhållningen. Genom engagerade och konstruktiva diskussioner om attityder och beteende arbetar ni fram gemensamma tankar och mål om verksamheten. Genom att komma överens om vilken inställning som borde råda i verksamheten kan ni sedan gå vidare  till att förstärka inställningen och göra den optimal. Vi är med under hela processen, vägleder och ställer frågor för att leda er rätt.

Efter spelet summerar ni era slutsatser tillsammans med oss, både i grupp och enskilt.

Målsättningar med utbildningarna kan vara exempelvis;

  • Stärka grupper och chefer i sitt ledarskap.
  • Skapa erfarenhetsutbyte.
  • Få gruppen bli mera handlingskraftiga, komma med egna lösningar.
  • Bli mera initiativtagande och starka i sin roll.