coach

Coaching efter individens villkor och behov

Magasanik & Co. har 22 års erfarenhet av arbete i näringslivet som marknads- och försäljningschef samt att vara verksamhetsledare för ett snabbt växande IT företag. Med denna erfarenhet och kunskap har vi utvecklat arbetssätt att få våra kunder att efter drygt tio coachningstillfällen nå sina uppsatta mål.

Genom målinriktade samtal coachar vi dig till att nå dina mål som vi tillsammans arbetat fram. Vi startar en process, hittar en struktur, förverkligar dina visioner och arbetar fram verktyg att använda. Allt anpassat efter varje unik individ. Vi lyssnar, vägleder, stödjer och står till förfogande när du vill ha hjälp med beslut, eliminera hinder och göra stora framsteg.

Genom en nulägesrapport, kartläggning över vad Du vill, målformulering och till sist coaching kan du nå dina mål.

Några exempel på huvudmål:

  • Nå personliga mål
  • Växa i sin yrkesroll
  • Förändra mönster
  • Stärka självförtroendet
  • Öva på hur man får gruppmedlemmar att växa, både personligt och professionellt.
  • Inspirera gruppmedlemmar
  • Ta fram ditt inre ledarskap
  • Stresshantering