AFS 2015:4

Ny föreläsning, ”Mindre stress sammankopplat med AFS 2015:4 (föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö) eget ansvar och värderingar.”

AFS 2015:4