Stressa mindre, förändra, förebygg, må bättre och prestera mera

Magasanik & Co levererar alltid kvalitet, resultat och framgång för sina kunder. I vår tjänsteportfölj har vi följande tjänster, coachning, utbildning, föredrag och ” Gemensamma spelregler”. Vi arbetar med förebyggande av stress, coachar mot nya mål, hjälper organisationer/företag i sina förändringsarbeten och lägger en ny dimension i hur vi kan arbeta fram arbetsplatsens/företagens värdegrund. Tillsammans sätter vi ihop en förändringsprocess anpassad utifrån kundens speciella förutsättningar och behov. Magasanik & Co arbetar både inom den offentliga sektorn och med företag i näringslivet. Vi arbetar över hela Sverige.


”Din personal är en tillgång och en investering som måste underhållas”.
referenser Magasanik

Video

Coaching

Coaching efter individens villkor och behov Magasanik & Co. har 22 års erfarenhet av arbete i näringslivet som marknads- och försäljningschef samt att vara verksamhetsledare för ett snabbt växande IT företag. Med denna erfarenhet och kunskap har vi utvecklat arbetssätt

Föredrag

Magasanik & Co. erbjuder skräddarsydda föredrag efter just dina eller ditt företags behov. Vi identifierar kundens behov, och skapar ett föredrag utifrån kundens unika situation vid detta speciella tillfälle.

Utbildningar

Utbildningar Det krävs mer än empati för att förstå och i tid se när en medarbetare är på väg in i ”väggen”. Många ansvarskännande chefspersoner är medvetna om att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna hantera de här

Sagt om Helena

Helena har vid flera tillfällen varit till stor hjälp med att lägga grunden för vårt värdegrundsarbete i samband med start av nya förskoleverksamheter. Våra medarbetare har genom Helenas positiva energi och målmedvetenhet implementerat såväl verktyg om motivation till att fortsätta med värdegrundsdiskussioner något som är a och o när förtroende och gemensam syn på uppdraget ska skapas hos nya team.

IngMarie Lindgren, är fd avdelningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning avdelningen för förskola fritid och kultur

Aktuellt